Diễn Đàn
Đăng ký sự kiện Thành Chủ Huyết Thần Phủ - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn (http://forum.tskh2.com)
+-- Diễn đàn: Tam Giới Cáo Thị (/f-tam-gioi-cao-thi-4)
+--- Diễn đàn: Sự Kiện Diễn Đàn (/f-su-kien-dien-dan-22)
+--- Chủ đề: Đăng ký sự kiện Thành Chủ Huyết Thần Phủ (/t-dang-ky-su-kien-thanh-chu-huyet-than-phu-988)Đăng ký sự kiện Thành Chủ Huyết Thần Phủ - Bell Gold - 11-12-2019 12:41

Thời gian sự kiện:
Từ 10h ngày 14/12 đến 10h ngày 14/1/2020


Nội dung và quy định:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Bang Hội đầu tiên chiếm được thành Huyết Thần Phủ theo thứ tự của tuần quy định thì sẽ nhận phần thưởng tương ứng.
- Chỉ nhận 1 giải duy nhất trong tuần chiếm được thành.
VD:
VD: Bang Hội ThụcSơnKH chiếm được thành vào tuần 2 (21/12 - 27/12) thì chỉ nhận được 1 phần quà của tuần 2 như bảng bên dưới.
- Sau khi chiếm được Huyết Thần Phủ, nhân vật Bang Chủ vui lòng gửi thông tin tại topic này để đăng ký nhận thưởng với nội dung sau:

- Tên nhân vật:............................................................................​​.......
- Máy chủ:.......................................Cấp độ:........................................
- Tên Bang Hội:............................................................................​​.......
- Thời gian chiếm được Huyết Thần Phủ:.(ngày/giờ).................................
- Kèm hình ảnh thông báo từ hệ thống: (hiển thị tên Bang Hội - Bang Chủ)

Xem chi tiết sự kiện Tại Đây
Xem hướng dẫn up hình Tại Đây
Lưu ý:
Đây là topic đăng ký sự kiện, mọi bình luận không phù hợp có thể bị xóa mà không cần thông báo trước.

 


RE: Đăng ký sự kiện Thành Chủ Huyết Thần Phủ - Tâmm - 28-12-2019 23:13

- Tên nhân vật: Tâm
- Máy chủ: Hàn Long Sơn. Cấp độ: 65
- Tên Bang Hội: Legend
- Thời gian chiếm được Huyết Thần Phủ:.Ngày 28/12/2019
- Kèm hình ảnh thông báo từ hệ thống: 

 

 


RE: Đăng ký sự kiện Thành Chủ Huyết Thần Phủ - YeYe - 11-01-2020 21:23

Tên: Tee
Sever: Hàn Long Sơn
Cấp: 74
Bang: VirGin
Time: 20:30 11/1/2020
 

 


RE: Đăng ký sự kiện Thành Chủ Huyết Thần Phủ - Tâmm - 13-01-2020 21:15

- Tên nhân vật: Tâm
- Máy chủ: Hàn Long Sơn. Cấp độ: 65
- Tên Bang Hội: Legend
- Thời gian thủ được Huyết Thần Phủ:.Ngày 04/01/2020
- Kèm hình ảnh thông báo từ hệ thống: 
(11-12-2019 12:41)'Bell Gold' Đã viết:  Thời gian sự kiện:
Từ 10h ngày 14/12 đến 10h ngày 14/1/2020


Nội dung và quy định:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Bang Hội đầu tiên chiếm được thành Huyết Thần Phủ theo thứ tự của tuần quy định thì sẽ nhận phần thưởng tương ứng.
- Chỉ nhận 1 giải duy nhất trong tuần chiếm được thành.
VD:
VD: Bang Hội ThụcSơnKH chiếm được thành vào tuần 2 (21/12 - 27/12) thì chỉ nhận được 1 phần quà của tuần 2 như bảng bên dưới.
- Sau khi chiếm được Huyết Thần Phủ, nhân vật Bang Chủ vui lòng gửi thông tin tại topic này để đăng ký nhận thưởng với nội dung sau:

- Tên nhân vật:............................................................................​​.......
- Máy chủ:.......................................Cấp độ:........................................
- Tên Bang Hội:............................................................................​​.......
- Thời gian chiếm được Huyết Thần Phủ:.(ngày/giờ).................................
- Kèm hình ảnh thông báo từ hệ thống: (hiển thị tên Bang Hội - Bang Chủ)

Xem chi tiết sự kiện Tại Đây
Xem hướng dẫn up hình Tại Đây
Lưu ý:
Đây là topic đăng ký sự kiện, mọi bình luận không phù hợp có thể bị xóa mà không cần thông báo trước.