Đăng  trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đăng Ký Sự Kiện Thử Thách Nhân Phẩm
10-10-2021, 09:47
Bài viết: #11
RE: Đăng Ký Sự Kiện Thử Thách Nhân Phẩm
 - Tên Nhân Vật: LuCyVu
 - Cấp Độ: lv95
 - Máy Chủ: Thiên Hàn Sơn
 - Thời gian khảm nạm thành công 9h04' Ngày 10/10/2021
 - Tên vũ khí khảm nạm thành công: Thiên Hoàng Chính Khí Châu (S) Huyết Kim
 -  Cấp độ khảm nạm: +9
 
(Kèm theo hình ảnh và ngày tháng đã khảm nạm thành công):    

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
11-10-2021, 01:50
Bài viết: #12
RE: Đăng Ký Sự Kiện Thử Thách Nhân Phẩm
- Tên Nhân Vật: oOĐanNhiOo
 - Cấp Độ: lv 80
 - Máy Chủ: Kim Long Sơn
 - Thời gian khảm nạm thành công: Ngày 11/10/2021
 - Tên vũ khí khảm nạm thành công: Na Ca Bảo Tướng Luân Huyết Kim
 -  Cấp độ khảm nạm: +9
 (Kèm theo hình ảnh và ngày tháng đã khảm nạm thành công):
   

 

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
13-10-2021, 10:26
Bài viết: #13
RE: Đăng Ký Sự Kiện Thử Thách Nhân Phẩm
tên Nhân Vật: Tômm
 - Cấp Độ: lv 76
 - Máy Chủ: Kim Long Sơn
 - Thời gian khảm nạm thành công: Ngày 12/10/2021
 - Tên vũ khí khảm nạm thành công: hắc viêm song đoản
 -  Cấp độ khảm nạm: +10
 (Kèm theo hình ảnh và ngày tháng đã khảm nạm thành công):[Hình: 9c593f08dfd4168a4fc5.jpg]
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
14-10-2021, 22:28
Bài viết: #14
RE: Đăng Ký Sự Kiện Thử Thách Nhân Phẩm
Tên nhân vật: Devil
Cấp độ: 92
Máy chủ: Tiên Linh Sơn
Thời gian khảm nạm thành công: 22h17' Ngày 14/10/2021
Tên vũ khí khảm nạm thành công: Hắc Viêm Song Đoản Huyết Kim
Cấp độ khảm nạm thành công: +11
(Kèm theo hình ảnh và ngày tháng đã khảm nạm thành công):
[Hình: 007a9952d275061a92acbf350b103fb0.jpg]
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
14-10-2021, 23:36
Bài viết: #15
RE: Đăng Ký Sự Kiện Thử Thách Nhân Phẩm
Tên nhân vật: BốTuấnĐâyRồi
Cấp độ: 92
Máy chủ: Tiên Linh Sơn
Thời gian khảm nạm thành công: 23h25' Ngày 14/10/2021
Tên vũ khí khảm nạm thành công: Lục Long Song Đoản Hoàng Kim
Cấp độ khảm nạm thành công: +10
(Kèm theo hình ảnh và ngày tháng đã khảm nạm thành công):
[Hình: b24570737793b558859ae55912508426.jpg]

 

Tên nhân vật: TrienChieu
Cấp độ: 85
Máy chủ: Tiên Linh Sơn
Thời gian khảm nạm thành công: 23h14' Ngày 14/10/2021
Tên vũ khí khảm nạm thành công: Lục Long Song Đoản Hoàng Kim
Cấp độ khảm nạm thành công: +9

(Kèm theo hình ảnh và ngày tháng đã khảm nạm thành công):
[Hình: e25e729ca4f18da1bd75b09a1ced2825.jpg]

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
15-10-2021, 04:45
Bài viết: #16
RE: Đăng Ký Sự Kiện Thử Thách Nhân Phẩm
Tên nhân vật:..............anhmap.....................................................​​.​​.
Cấp độ:.......................LV  95..........................................​​..........
Máy chủ:..........Thiên Hàn Sơn...........................................​​.........
Thời gian khảm nạm thành công:............02h  01p..ngày 15/10/21....
Tên vũ khí khảm nạm thành công; ..Long Hồn Song Đoản.............
Cấp độ khảm nạm thành công: +9


File đính kèm Hình
   
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
15-10-2021, 04:54
Bài viết: #17
RE: Đăng Ký Sự Kiện Thử Thách Nhân Phẩm
Tên nhân vật:.........1000Le1Đem.........................................​​..
Cấp độ:..........................LV  95........................................​​..........
Máy chủ:...............Thiên Hàn Sơn....................................​​.........
Thời gian khảm nạm thành công:..03h 42p .ngày 15/10/21.....
Tên vũ khí khảm nạm thành công:...Triều Nhật Tiên Cung.........
Cấp độ khảm nạm thành công: +9

Tên nhân vật:.........1000Le1Đem.........................................​​..
Cấp độ:..........................LV  95........................................​​..........
Máy chủ:...............Thiên Hàn Sơn....................................​​.........
Thời gian khảm nạm thành công:..04h 02p .ngày 15/10/21.....
Tên vũ khí khảm nạm thành công:...Triều Nhật Tiên Cung.........
Cấp độ khảm nạm thành công: +10


File đính kèm Hình
       
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng  trả lời 


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)