Đăng  trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đăng ký sự kiện "Tranh TOP Thiết Tượng"
14-01-2022, 14:34 (Được chỉnh sửa: 14-01-2022 14:35 bởi Tổng Quản Tam Giới.)
Bài viết: #1
Đăng ký sự kiện "Tranh TOP Thiết Tượng"
[Hình: 202201131431231xnXt.jpg]
Thời gian sự kiện:
Từ 14h00 ngày 14/01 đến 14h00 ngày 24/01
Nội dung sự kiện:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, đạo hữu nào có Vũ Khí từ 5x trở lên và có cấp độ màu từ Thiên Thanh trở lên khảm nạm thành công đến +9, +10, +11 hoặc +12 sẽ nhận được phần thưởng.
- Sự kiện KHÔNG áp dụng cho Trang Bị và Kỵ Thú (bao gồm cả trang bị Tử Tinh)
- Sự kiện KHÔNG áp dụng các vật phẩm hỗ trợ Giảm Cấp khảm nạm (vật phẩm hỗ trợ bao gồm không rớt cấp, rớt 1, 2 cấp ...)
- Điều kiện: Vũ Khí có cấp độ từ 6x màu Hoàng Kim trở lên.
Nếu đạo hữu dừng khảm nạm ở cấp độ nào thì sẽ nhận được phần thường tương ứng như sau:
Phần Thưởng Khảm Nạm Thành Công +93 Giải / 1 Máy Chủ
Phần Thưởng Khảm Nạm Thành Công +103 Giải / 1 Máy Chủ
Phần Thưởng Khảm Nạm Thành Công +113 Giải / 1 Máy Chủ
Phần Thưởng Khảm Nạm Thành Công +123 Giải / 1 Máy Chủ
Mỗi tài khoản, nhân vật chỉ được đăng ký 1 lần ở mỗi cấp độ  dù có khảm thành công nhiều hơn 2 vật phẩm ở cùng cấp độ. 
Cách thức tham gia: 
Sau khi khảm nạm thành công từ +9 trở lên, quý đạo hữu vui lòng chụp hình bảng thông báo của hệ thống (hiển thị rõ tên nhân vật người chơi, thời gian khảm nạm) gửi về cho Thánh Điện để đăng ký tham gia.
Gửi trực tiếp lên Box sự kiện tại đây với các nội dung sau:
Tên nhân vật:............................................................................​..
Cấp độ:.............................................................................​..........
Máy chủ:............................................................................​.........
Thời gian khảm nạm thành công:...................................................
Tên vũ khí khảm nạm thành công:..................................................
Cấp độ khảm nạm thành công: (+9,10,11 hoặc +12)........................
(Kèm theo hình ảnh và ngày tháng đã khảm nạm thành công):

- Xem chi tiết sự kiện TẠI ĐÂY- Xem hướng dẫn up hình TẠI ĐÂY
Lưu ý:
Đây là Topic đăng ký tham gia sự kiện, mọi bài viết không liên quan đến sự kiện sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
14-01-2022, 14:58
Bài viết: #2
RE: Đăng ký sự kiện "Tranh TOP Thiết Tượng"
Tên nhân vật: oOĐanNhiOo
Cấp độ: 85
Máy chủ: Kim Long Sơn
Thời gian khảm nạm thành công: +9 lúc 14h52p ngày 14/01/2022 và +10 lúc 15h02 ngày 14/01/2022
Tên vũ khí khảm nạm thành công: Na Ca Bảo Tướng Luân (S)
Cấp độ khảm nạm thành công: +9 và +10
   
   
 

 

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
14-01-2022, 23:39
Bài viết: #3
RE: Đăng ký sự kiện "Tranh TOP Thiết Tượng"
Tên nhân vật: BốTuấnĐâyRồi
Cấp độ: 93
Máy chủ: Tiên Linh Sơn
Thời gian khảm nạm thành công: 22h51' ngày 14/01/2022
Tên vũ khí khảm nạm thành công: Can Kim Tiên Cung Huyết Kim
Cấp độ khảm nạm thành công:  +10
[Hình: SSScrnShot_20220114_225119.jpg]

 

Tên nhân vật: Devil
Cấp độ: 93
Máy chủ: Tiên Linh Sơn
Thời gian khảm nạm thành công: 22h58' ngày 14/01/2022
Tên vũ khí khảm nạm thành công: Triều Nhật Tiên Cung
Cấp độ khảm nạm thành công:  +11
[Hình: SSScrnShot_20220114_225840.jpg]
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
17-01-2022, 13:03
Bài viết: #4
RE: Đăng ký sự kiện "Tranh TOP Thiết Tượng"
Tên nhân vật: MrNgầu
Cấp độ: 85
Máy chủ: Kim Long Sơn
Thời gian khảm nạm thành công: +9 lúc 13h03p ngày 17/01/2022 và +10 lúc 13h18p ngày 17/01/2022
Tên vũ khí khảm nạm thành công: Thiên Cơ Cự Nỏ + Hàn Nguyệt Tiên Cung
Cấp độ khảm nạm thành công: +9 +10
   
   
 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
17-01-2022, 13:34
Bài viết: #5
RE: Đăng ký sự kiện "Tranh TOP Thiết Tượng"
Tên nhân vật: Winnie
Cấp độ: 85
Máy chủ: Kim Long Sơn
Thời gian khảm nạm thành công: +9 lúc 13h33p ngày 17/01/2022
Tên vũ khí khảm nạm thành công: Can Kim Tiên Cung
Cấp độ khảm nạm thành công: +9
 

 


File đính kèm Hình
   
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
17-01-2022, 13:49
Bài viết: #6
RE: Đăng ký sự kiện "Tranh TOP Thiết Tượng"
Tên nhân vật: Feng
Cấp độ: 85
Máy chủ: Kim Long Sơn
Thời gian khảm nạm thành công: +9 lúc 13h21p 17/01/2022
Tên vũ khí khảm nạm thành công: Hàn Nguyệt Tiên Cung
Cấp độ khảm nạm thành công: +9
https://imgur.com/a/0HRrXNR
 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
18-01-2022, 14:47
Bài viết: #7
RE: Đăng ký sự kiện "Tranh TOP Thiết Tượng"
(14-01-2022 14:34)'Tổng Quản Tam Giới' Đã viết:  [Hình: 202201131431231xnXt.jpg]Thời gian sự kiện:Từ 14h00 ngày 14/01 đến 14h00 ngày 24/01Nội dung sự kiện:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, đạo hữu nào có Vũ Khí từ 5x trở lên và có cấp độ màu từ Thiên Thanh trở lên khảm nạm thành công đến +9, +10, +11 hoặc +12 sẽ nhận được phần thưởng.
- Sự kiện KHÔNG áp dụng cho Trang Bị và Kỵ Thú (bao gồm cả trang bị Tử Tinh)
- Sự kiện KHÔNG áp dụng các vật phẩm hỗ trợ Giảm Cấp khảm nạm (vật phẩm hỗ trợ bao gồm không rớt cấp, rớt 1, 2 cấp ...)
- Điều kiện: Vũ Khí có cấp độ từ 6x màu Hoàng Kim trở lên.
Nếu đạo hữu dừng khảm nạm ở cấp độ nào thì sẽ nhận được phần thường tương ứng như sau:
Phần Thưởng Khảm Nạm Thành Công +93 Giải / 1 Máy Chủ
Phần Thưởng Khảm Nạm Thành Công +103 Giải / 1 Máy Chủ
Phần Thưởng Khảm Nạm Thành Công +113 Giải / 1 Máy Chủ
Phần Thưởng Khảm Nạm Thành Công +123 Giải / 1 Máy Chủ
Mỗi tài khoản, nhân vật chỉ được đăng ký 1 lần ở mỗi cấp độ  dù có khảm thành công nhiều hơn 2 vật phẩm ở cùng cấp độ. 
Cách thức tham gia: 
Sau khi khảm nạm thành công từ +9 trở lên, quý đạo hữu vui lòng chụp hình bảng thông báo của hệ thống (hiển thị rõ tên nhân vật người chơi, thời gian khảm nạm) gửi về cho Thánh Điện để đăng ký tham gia.
Gửi trực tiếp lên Box sự kiện tại đây với các nội dung sau:
Tên nhân vật:............................................................................​..
Cấp độ:.............................................................................​..........
Máy chủ:............................................................................​.........
Thời gian khảm nạm thành công:...................................................
Tên vũ khí khảm nạm thành công:..................................................
Cấp độ khảm nạm thành công: (+9,10,11 hoặc +12)........................
(Kèm theo hình ảnh và ngày tháng đã khảm nạm thành công):

- Xem chi tiết sự kiện TẠI ĐÂY- Xem hướng dẫn up hình TẠI ĐÂY
Lưu ý:
Đây là Topic đăng ký tham gia sự kiện, mọi bài viết không liên quan đến sự kiện sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.

  


Tên nhân vật:....................ZzNeOzZ.............................................​..
Cấp độ:......................89.............................................​.......​...
Máy chủ:.......Tiên Linh sơn............................................​.........
Thời gian khảm nạm thành công:.............14h42....................
Tên vũ khí khảm nạm thành công:....Hàn Nguyệt Tiên Cung...............
Cấp độ khảm nạm thành công: (+9,10,11 hoặc +12)....+9
 

 

 


File đính kèm Hình
   
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
19-01-2022, 18:58
Bài viết: #8
RE: Đăng ký sự kiện "Tranh TOP Thiết Tượng"
Tên nhân vật:...................Warning............................................​..
Cấp độ:......................89.............................................​.......​​...
Máy chủ:.......Tiên Linh sơn............................................​.........
Thời gian khảm nạm thành công:.............01h...... ngày 18/01/2022..............
Tên vũ khí khảm nạm thành công:...Bồ Đề Thần Côn..............
Cấp độ khảm nạm thành công: (+9,10,11 hoặc +12)....+11
 
 

 


File đính kèm Hình
   
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
23-01-2022, 11:12
Bài viết: #9
RE: Đăng ký sự kiện "Tranh TOP Thiết Tượng"
Tên nhân vật: Omen
Cấp độ: 94
Máy chủ: Tiên Linh Sơn
Thời gian khảm nạm thành công: 11h05 ngày 23/01/2022
Tên vũ khí khảm nạm thành công: Long Hồn Song Đoản 
Cấp độ khảm nạm thành công: +10


File đính kèm Hình
   
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng  trả lời 


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)