Đăng  trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ĐK Chiến Thần Vượt Ải
04-05-2020, 19:50
Bài viết: #1
ĐK Chiến Thần Vượt Ải
Thân chào các bạn,
Đây là Topic đăng ký sự kiện Chiến Thần Vượt Ải
Thời gian đăng ký:
Từ 20h00 ngày 04/05 đến 23h59 ngày 10/05/2020
- Cấp độ yêu cầu: Sẽ có 2 cấp độ Trung Cấp và Cao Cấp 
Trung Cấp: dành cho các đạo hữu có cấp độ từ 70 đến 80
Cao Cấp: dành cho các đạo hữu có cấp độ từ 81 đến 95
- Các đạo hữu đăng ký thành 1 cặp (1 nam và 1 nữ) theo mẫu sau tại diễn đàn Thục Sơn Kỳ Hiệp 2
Tiêu đề: Đăng ký Chiến Thần Vượt Ải
Tên Đội:
Cấp độ: Trung Cấp hoặc Cao Cấp
Nhân vật Nam: ……………………Cấp Độ .............…..
Nhân vật Nữ: ………………………Cấp Độ ............... ..

 BTQ sẽ chọn ngẫu nhiên 10 đội chơi đăng ký sớm nhất từ các đội đăng ký để tham gia sự kiện.
p/s Đây là Topic Đăng ký nên các vấn đề không liên quan sẽ bị xóa ngay lập tức.
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
04-05-2020, 20:04
Bài viết: #2
RE: ĐK Chiến Thần Vượt Ải
Tiêu đề: Đăng ký Chiến Thần Vượt Ải
Tên Đội: One
Cấp độ: Trung Cấp hoặc Cao Cấp
Nhân vật Nam: ……BốĐời………………Cấp Độ ...95..........…..
Nhân vật Nữ: ……
OneHitDie…………………Cấp Độ ......94......... ..
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
04-05-2020, 20:10
Bài viết: #3
RE: ĐK Chiến Thần Vượt Ải
Tiêu đề: Đăng ký Chiến Thần Vượt Ải
Tên Đội:hên xui
Cấp độ: Trung Cấp hoặc Cao Cấp
Nhân vật Nam: ………MrLouis……………Cấp Độ ......95.......…..
Nhân vật Nữ: …………………BB10……Cấp Độ ............95... ..
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
04-05-2020, 20:12
Bài viết: #4
RE: ĐK Chiến Thần Vượt Ải
RE: ĐK Chiến Thần Vượt ẢiTiêu đề: Đăng ký Chiến Thần Vượt Ải
Tên Đội: pikeman
Cấp độ: Trung Cấp hoặc Cao Cấp
Nhân vật Nam: ……pikeman……………Cấp Độ ...95..........…..
Nhân vật Nữ: ……
Janissary……………Cấp Độ ......95........ 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
04-05-2020, 20:15
Bài viết: #5
RE: ĐK Chiến Thần Vượt Ải
RE: ĐK Chiến Thần Vượt ẢiRE: ĐK Chiến Thần Vượt ẢiTiêu đề: Đăng ký Chiến Thần Vượt Ải
Tên Đội: chơi vui
Cấp độ: Trung Cấp hoặc Cao Cấp
Nhân vật Nam: ……
OmMaNiBatMeHum……………Cấp Độ ...93........…..
Nhân vật Nữ: ……
Amazonlyly…………Cấp Độ ......95....... 

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
04-05-2020, 20:49
Bài viết: #6
RE: ĐK Chiến Thần Vượt Ải
RE: ĐK Chiến Thần Vượt ẢiRE: ĐK Chiến Thần Vượt ẢiTiêu đề: Đăng ký Chiến Thần Vượt Ải
Tên Đội: chơi vui
Cấp độ: Trung Cấp hoặc Cao Cấp
Nhân vật Nam: ……
NAMMOADIDAPHAT Cấp Độ ...95.......…..
Nhân vật Nữ: ……
Markup…………Cấp Độ ......94
....... 


  
 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
04-05-2020, 20:53
Bài viết: #7
RE: ĐK Chiến Thần Vượt Ải
(04-05-2020 19:50)'TheRock' Đã viết:  Thân chào các bạn,
Đây là Topic đăng ký sự kiện Chiến Thần Vượt Ải
Thời gian đăng ký:
Từ 20h00 ngày 04/05 đến 23h59 ngày 10/05/2020
- Cấp độ yêu cầu: Sẽ có 2 cấp độ Trung Cấp và Cao Cấp 
Trung Cấp: dành cho các đạo hữu có cấp độ từ 70 đến 80
Cao Cấp: dành cho các đạo hữu có cấp độ từ 81 đến 95
- Các đạo hữu đăng ký thành 1 cặp (1 nam và 1 nữ) theo mẫu sau tại diễn đàn Thục Sơn Kỳ Hiệp 2
Tiêu đề: Đăng ký Chiến Thần Vượt Ải
Tên Đội:Giang10
Cấp độ: Trung Cấp hoặc Cao Cấp
Nhân vật Nam: ……Lord………………Cấp Độ ..........93...…..
Nhân vật Nữ: …………iSound……………Cấp Độ ..........93..... ..

 BTQ sẽ chọn ngẫu nhiên 10 đội chơi đăng ký sớm nhất từ các đội đăng ký để tham gia sự kiện.
p/s Đây là Topic Đăng ký nên các vấn đề không liên quan sẽ bị xóa ngay lập tức.

  
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
04-05-2020, 20:53
Bài viết: #8
RE: ĐK Chiến Thần Vượt Ải
RE: ĐK Chiến Thần Vượt ẢiRE: ĐK Chiến Thần Vượt ẢiTiêu đề: Đăng ký Chiến Thần Vượt Ải
Tên Đội: chơi vui
Cấp độ: Trung Cấp hoặc Cao Cấp
Nhân vật Nam:
ThamSanSi Cấp Độ ...93.......…..
Nhân vật Nữ: ……
Ken…………Cấp Độ ......94
....... 


 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
04-05-2020, 20:53
Bài viết: #9
RE: ĐK Chiến Thần Vượt Ải
 Tiêu đề: Đăng ký Chiến Thần Vượt Ải
Tên Đội: Mina
Cấp độ: Trung Cấp hoặc Cao Cấp
Nhân vật Nam: ……
Frieza………………Cấp Độ ...94..........…..
Nhân vật Nữ: ……
AppleXS…………………Cấp Độ ......94......... ..
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
04-05-2020, 20:54
Bài viết: #10
RE: ĐK Chiến Thần Vượt Ải
(04-05-2020 19:50)'TheRock' Đã viết:  Thân chào các bạn,
Đây là Topic đăng ký sự kiện Chiến Thần Vượt Ải
Thời gian đăng ký:
Từ 20h00 ngày 04/05 đến 23h59 ngày 10/05/2020
- Cấp độ yêu cầu: Sẽ có 2 cấp độ Trung Cấp và Cao Cấp 
Trung Cấp: dành cho các đạo hữu có cấp độ từ 70 đến 80
Cao Cấp: dành cho các đạo hữu có cấp độ từ 81 đến 95
- Các đạo hữu đăng ký thành 1 cặp (1 nam và 1 nữ) theo mẫu sau tại diễn đàn Thục Sơn Kỳ Hiệp 2
Tiêu đề: Đăng ký Chiến Thần Vượt Ải
Tên Đội:xuka
Cấp độ: Trung Cấp hoặc Cao Cấp
Nhân vật Nam: ………Ngầu……………Cấp Độ .........90....…..
Nhân vật Nữ: …………Tâm……………Cấp Độ ........91....... ..

 BTQ sẽ chọn ngẫu nhiên 10 đội chơi đăng ký sớm nhất từ các đội đăng ký để tham gia sự kiện.
p/s Đây là Topic Đăng ký nên các vấn đề không liên quan sẽ bị xóa ngay lập tức.

  
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng  trả lời 


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)