Đăng trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
 • 0 Votes - 0 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Sự kiện Thả Boss Đấu Trường
01-09-2017, 23:05
Bài viết: #1
Sự Kiện Thả Boss Đấu Trường
Tên nhân vật:LongAndMy
 • Máy chủ: .Kim Lân Sơn
 • Vật phẩm nhặt được:Thụy Hương Đai 
 • Thời gian nhặt được vật phẩm:16h22p ngày 1/9
   
21322606_1708067892833800_1911872705_n.jpg (126.9 KB)
 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
02-09-2017, 16:38
Bài viết: #2
Thả Boss Đấu Trường
Tên Nhật Vật : NhôngXick
Máy Chủ : Phụng Hoàng Sơn
Vật Phẩm Nhặt Được : Vũ Khúc Liên Đao  - Hoàng Kim
Thời Gian Nhặt Được 16:36:04 9-2-2017
[Hình: bossdautruong1.jpg]

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
02-09-2017, 17:00
Bài viết: #3
Thả Boss Đấu Trường
Tên nhân vật: BuffXinh
Máy chủ: Phụng Hoàng Sơn
Vật phẩm nhặt được: Can Thiên Hỏa Linh Châu (Hoàng Kim)
Thời gian nhặt được vật phẩm: 02/09/2017 - 16:46:04

[Hình: SSScrnShot_20170902_164604.jpg]
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
02-09-2017, 19:33
Bài viết: #4
RE: Sự Kiện Thả Boss Đấu Trường
Tên nhân vật: LongAndMy
Máy chủ: Kim Lân Sơn
Vật phẩm nhặt được: Liêm Minh Hộ Thủ
Thời gian nhặt được vật phẩm:15h04p ngày 2/9

 21322591_1708374792803110_399549045_n.jpg (143.62 KB)

 

Tên nhân vật: PéHàMy
Máy chủ: Kim Lân Sơn
Vật phẩm nhặt được: Vũ Khúc Liên Đao
Thời gian nhặt được vật phẩm:16h05p ngày 2/9

21322606_1708067892833800_1911872705_n.jpg (126.9 KB)
 

 


File đính kèm Hình
       
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
02-09-2017, 19:37
Bài viết: #5
Thả Boss Đấu Trường
Tên nhân vật: BuffXinh
Máy chủ: Phụng Hoàng Sơn
Vật phẩm nhặt được: Vũ Khúc Liên Đao (Hoàng Kim)
Thời gian nhặt được vật phẩm: 02/09/2017 - 18:50:29

[Hình: SSScrnShot_20170902_185029.jpg]
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
03-09-2017, 06:22
Bài viết: #6
RE: Sự Kiện Thả Boss Đấu Trường
Tên nhân vật: PéHàMy
Máy chủ: Kim Lân Sơn
Vật phẩm nhặt được: Vũ Khúc Liên Đao
Thời gian nhặt được vật phẩm:16h05p ngày 2/9
 
21269820_1708374796136443_647275062_n.jpg (128.42 KB)
 


File đính kèm Hình
   
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
03-09-2017, 10:25
Bài viết: #7
Thả Boss Đấu trường
Tên nhân vật: Đầnthốivôđối
Máy chủ: Phụng hoàng Sơn
Vật phẩm nhặt được: Vũ khúc liên đao (Thiên lam)
Thời gian nhặt được vật phẩm: 15g09ph (2/9/2017)


[Hình: VsoSbh.jpg]" alt="تصویر: [Hình: VsoSbh.jpg]" title="تصویر: [Hình: VsoSbh.jpg]" />
[Hình: OzJQjJ.jpg]" alt="تصویر: [Hình: OzJQjJ.jpg]" title="تصویر: [Hình: OzJQjJ.jpg]" />

[Hình: v1YUvf.jpg]" alt="تصویر: [Hình: v1YUvf.jpg]" title="تصویر: [Hình: v1YUvf.jpg]" />
 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
03-09-2017, 16:17
Bài viết: #8
RE: Sự Kiện Thả Boss Đấu Trường
Tên nhân vật: NgạoTuyết
Máy chủ: Kim Lân Sơn
Vật phẩm nhặt được: Thụy Hương Nhuyễn Ngoa (Huyết Kim)
Thời gian nhặt được vật phẩm: 16hg09ph (3/9/2017)
http://www.upsieutoc.com/image/NoG7hC

[Hình: imagea0d53.png]
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
03-09-2017, 17:34
Bài viết: #9
Thả Boss Đấu Trường
Tên nhân vật: KytaRuan
Máy chủ: Phụng Hoàng Sơn
Vật phẩm nhặt được: Can Kim Tiên Cung (Hoàng Kim)
Thời gian nhặt được vật phẩm: 03/09/2017 - 15:49:43

[Hình: SSScrnShot_20170903_154943.jpg]
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
03-09-2017, 17:36
Bài viết: #10
Thả Boss Đấu Trường
Tên nhân vật: KytaRuan
Máy chủ: Phụng Hoàng Sơn
Vật phẩm nhặt được: Ngâm Phong Hộ Phù (Thiên Lam)
Thời gian nhặt được vật phẩm: 03/09/2017 - 16:07:27

[Hình: SSScrnShot_20170903_160727.jpg]
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng trả lời 


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)