Đăng  trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đăng ký SK Thử Thách Nhân Phẩm T5/2024
17-05-2024, 12:58
Bài viết: #21
RE: Đăng ký SK Thử Thách Nhân Phẩm T5/2024
Tên nhân vật: Pupoki
Cấp độ: 74
Máy chủ: Song Long
Thời gian khảm nạm thành công: 12h55 17/05/2024
Tên vật phẩm khảm nạm thành công: Hắc Viêm Song Đoản
Cấp độ khảm nạm thành công: +8
Tỷ lệ khảm nạm: 30%
   

Tên vật phẩm khảm nạm thành công: Liêm Minh Bảo Giáp
Cấp độ khảm nạm thành công: +9
Thời gian khảm nạm thành công: 13h22 17/05/2024
Tỷ lệ khảm nạm: 30%
   

 

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
17-05-2024, 16:10
Bài viết: #22
RE: Đăng ký SK Thử Thách Nhân Phẩm T5/2024
Tên nhân vật: DUREX
Cấp độ: 95
Máy chủ: Thiên Linh Sơn
Thời gian khảm nạm thành công: 15:48 17/5/2024
Tên vật phẩm khảm nạm thành công: Bạch Xà Vương
Cấp độ khảm nạm thành công: +11
Tỷ lệ khảm nạm: 29%

 

 

 


File đính kèm Hình
   
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
18-05-2024, 22:27
Bài viết: #23
RE: Đăng ký SK Thử Thách Nhân Phẩm T5/2024
Tên nhân vật: Lord
Cấp độ: 82
Máy chủ: Du Long Sơn
Thời gian khảm nạm thành công: 22h17' 18/5/2024
Tên vật phẩm khảm nạm thành công: Linh Hoàn Pháp Y
Cấp độ khảm nạm thành công: +8
Tỷ lệ khảm nạm: 30%

(Kèm theo hình ảnh và ngày tháng đã khảm nạm thành công):
[Hình: SSScrnShot_20240518_222007.jpg]
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
19-05-2024, 00:10
Bài viết: #24
RE: Đăng ký SK Thử Thách Nhân Phẩm T5/2024
RE: Đăng ký SK Thử Thách Nhân Phẩm T5/2024
Tên nhân vật: Azirđàphật
Cấp độ: 84
Máy chủ: Du Long Sơn
Thời gian khảm nạm thành công: 23:58 18/5/2024
Tên vật phẩm khảm nạm thành công: Cửu thiên ấn (cấp 1)
Cấp độ khảm nạm thành công: +10

 Tỷ lệ khảm nạm: 26%

 

 

 


File đính kèm Hình
   
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
19-05-2024, 12:13
Bài viết: #25
RE: Đăng ký SK Thử Thách Nhân Phẩm T5/2024
Tên nhân vật: LamLong
Cấp độ: 95
Máy chủ: Thiên Linh Sơn
Thời gian khảm nạm thành công: 10:12 19/05/2024
Tên vật phẩm khảm nạm thành công: Lục Long Song Đoản
Tỷ lệ khảm nạm: 27%

 

 


File đính kèm Hình
       

Apollo
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
19-05-2024, 13:00
Bài viết: #26
RE: Đăng ký SK Thử Thách Nhân Phẩm T5/2024
Tên nhân vật: LamLong
Cấp độ: 95
Máy chủ: Thiên Linh 
Thời gian khảm nạm thành công: 10h 8 phút, ngày 19/5/2024
Tên vật phẩm khảm nạm thành công: Lục Long Song Đoản
Cấp độ khảm nạm thành công: +13
Tỷ lệ khảm nạm: 27%
(Kèm theo hình ảnh và ngày tháng đã khảm nạm thành công):

 


File đính kèm Hình
   
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
20-05-2024, 00:21
Bài viết: #27
RE: Đăng ký SK Thử Thách Nhân Phẩm T5/2024
Tên nhân vật: TuLen
Cấp độ: 81
Máy chủ: Song Long
Thời gian khảm nạm thành công: 11h15 19/5/2024
Tên vật phẩm khảm nạm thành công: diệt tuyệt hộ oản (7x Tím)
Cấp độ khảm nạm thành công: +9
Tỷ lệ khảm nạm: 26%Cấp độ khảm nạm thành công: +10Tỷ lệ khảm nạm: 30%
(Kèm theo hình ảnh và ngày tháng đã khảm nạm thành công): 
   

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
21-05-2024, 23:49
Bài viết: #28
RE: Đăng ký SK Thử Thách Nhân Phẩm T5/2024
Tên nhân vật Piccolo
Cấp độ 95
Máy chủ Thiên Linh Sơn
Thời gian khảm nạm thành công 23h42-ngày 21/5/2024
Tên vật phẩm khảm nạm thành công:Thiết Nộ Bảo Ngoa
Cấp độ khảm nạm thành công: +13
Tỷ lệ khảm nạm: 27%

Tên nhân vật Piccolo
Cấp độ 95
Máy chủ Thiên Linh Sơn
Thời gian khảm nạm thành công 23h42-ngày 21/5/2024
Tên vật phẩm khảm nạm thành công:Thiết Nộ Bảo Ngoa
Cấp độ khảm nạm thành công: +13
Tỷ lệ khảm nạm: 27%
 


File đính kèm Hình
   
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
24-05-2024, 06:14
Bài viết: #29
RE: Đăng ký SK Thử Thách Nhân Phẩm T5/2024
Tên nhân vật: VIP
Cấp độ: 81
Máy chủ: Du Long Sơn
Thời gian khảm nạm thành công: 5h12' 24/5/2024
Tên vật phẩm khảm nạm thành công: Long Hồn Song Đoản
Cấp độ khảm nạm thành công: +9
Tỷ lệ khảm nạm: 30%

(Kèm theo hình ảnh và ngày tháng đã khảm nạm thành công):
[Hình: z5470221124324_3cb3c9de0bbb08a8e7017ef93bdaa838.jpg]
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng  trả lời 


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)