Đăng  trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đăng Ký Sự Kiện Đại Chiến Song Hùng
18-11-2021, 13:12
Bài viết: #1
Đăng Ký Sự Kiện Đại Chiến Song Hùng
Thời gian sự kiện: 
Từ ngày 18/11 đến 12/12/2021
- Thời gian đăng ký : 18/11 - 25/11/2021
       - Thời gian thi đấu : (cập nhật sau)
          Quy định giải đấu quý đạo hữu xem TẠI ĐÂY
          Phần thưởng giải đấu quý đạo hữu xem TẠI ĐÂY
Các kỳ hiệp sẽ tạo tổ đội thi đấu gồm 2 nhân vật (không trùng môn phái) và thi đấu tự do, thể hiện chiến thuật, hợp tác đồng đội và kỹ năng PK thượng thừa. Đội nào có nhân vật sống sót cuối cùng sẽ là đội chiến thắng.
- Không giới hạn đội tham gia đăng ký sự kiện.
- Điều kiện tham gia: Tổng level của 2 thành viên mỗi đội tham gia phải nằm trong mức độ sau:
- Thiên Hàn Sơn: từ 188 đến 190
- Tiên Linh Sơn  : từ 182 đến 184
- Kim Long Sơn  : từ 158 đến 160
Ví dụ:
1/. Máy chủ Thiên Hàn Sơn có tổ đội 2 người thứ tự level như sau: Nga My 95, Thanh Thành 95 thì tổng level: 95 + 95 = 190 là hợp lệ.
2/. Máy chủ Kim Long Sơn có tổ đội 2 người thứ tự level như sau: Nga My 80, Thanh Thành 79 thì tổng level: 80 + 79 = 159 là hợp lệ.
Mẫu đăng ký:
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Đại Chiến Song Hùng”
Tên nhóm:..........................................................................
Máy chủ:............................................................................​​​
Tên nhân vật 1:............ - Cấp độ:......... - Môn phái:..............
Tên nhân vật 2:.............- Cấp độ:......... - Môn phái:..............
Số điện thoại nhân vật đội trưởng (3 số cuối):........................
Tổng level đội:....................................................................
Ngày đăng ký:.....................................................................
- Mỗi đội tham gia, chỉ có đội trưởng mới được phép đăng ký.
- Các thành viên tham gia chỉ trong 1 đội duy nhất.
- Trường hợp đăng ký không đúng thông tin yêu cầu, thì đội đó sẽ không được tham gia giải đấu.
Khi hết thời hạn đăng ký, Thánh Điện sẽ tổng hợp kiểm tra và lựa chọn 8 đội ngẫu nhiên (video chọn đội sẽ được đăng trang Facebook TSKH2) sắp xếp và công bố lịch thi đấu, từ thời gian công bố lịch thi đấu đến ngày thi đấu chính thức, các nhóm KHÔNG ĐƯỢC PHÉP thay đổi thành viên cho đến khi kết thúc giải đấu.
Lưu ý:
- Quý đạo hữu đăng ký tham gia giải đấu vui lòng đọc kỹ Quy Định Giải Đấu.
- Nếu mỗi server có số lượng đội đăng ký dưới 8 đội thì sự kiện của server đó sẽ huỷ và dời lại vào ngày khác.
Xem chi tiết sự kiện TẠI ĐÂY
- Đây là Topic đăng ký tham gia sự kiện, mọi bài viết không liên quan đến sự kiện sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
18-11-2021, 16:01
Bài viết: #2
RE: Đăng Ký Sự Kiện Đại Chiến Song Hùng
 Tiêu đề: Đăng Ký Sự Kiện Đại Chiến Song Hùng
Tên nhóm: OTA
Máy chủ: Thiên Hàn Sơn
Tên nhân vật 1: OTA - cấp độ: 95 - môn phái: Nga My
Tên nhân vật 2: Piccolo -cấp độ: 95 - môn phái: Thanh thành
Số điện thoại nhân vật đổi trưởng: 873
Tổng leve đội: 190
Ngày đăng ký: 18/11/2021
 

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
18-11-2021, 16:15
Bài viết: #3
RE: Đăng Ký Sự Kiện Đại Chiến Song Hùng
 Tiêu đề: Đăng Ký Sự Kiện Đại Chiến Song Hùng
Tên nhóm: OTA1
Máy chủ: Thiên Hàn Sơn
Tên nhân vật 1: Blink - cấp độ: 95 - môn phái: Bách hoa
Tên nhân vật 2: Aoi -cấp độ: 95 - môn phái: Tiên cầm
Số điện thoại nhân vật đổi trưởng: 999
Tổng leve đội: 190
Ngày đăng ký: 18/11/2021
 

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
18-11-2021, 16:17
Bài viết: #4
RE: Đăng Ký Sự Kiện Đại Chiến Song Hùng
 Tiêu đề: Đăng Ký Sự Kiện Đại Chiến Song Hùng
Tên nhóm: Vio3
Máy chủ: Thiên Hàn Sơn
Tên nhân vật 1: Vi0L3t - cấp độ: 95 - môn phái: Nga My
Tên nhân vật 2: Yena -cấp độ: 95 - môn phái: Bách hoa
Số điện thoại nhân vật đổi trưởng: 979
Tổng leve đội: 190
Ngày đăng ký: 18/11/2021
 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
18-11-2021, 16:18
Bài viết: #5
RE: Đăng Ký Sự Kiện Đại Chiến Song Hùng
Tiêu đề: Đăng Ký Sự Kiện Đại Chiến Song Hùng
Tên nhóm: Alex
Máy chủ: Thiên Hàn Sơn
Tên nhân vật 1: Alexandre - cấp độ: 95 - môn phái: Tiên cầm
Tên nhân vật 2: BuffKim -cấp độ: 95 - môn phái: Bách hoa
Số điện thoại nhân vật đổi trưởng: 979
Tổng leve đội: 190
Ngày đăng ký: 18/11/2021
 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
18-11-2021, 17:41
Bài viết: #6
RE: Đăng Ký Sự Kiện Đại Chiến Song Hùng
Máy chủ: Kim Long Sơn
Tên nhóm: Pharaoh

Tên nhân vật 1:Seth - Cấp độ: 80 - Môn phái: Phật Môn
Tên nhân vật 2:Ramdeuter  - Cấp độ: 80 - Môn phái: Nga My

Số điện thoại nhân vật đội trưởng (3 số cuối):075
Tổng level đội:160
Ngày đăng ký:18/11/2021
 

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
18-11-2021, 23:03
Bài viết: #7
RE: Đăng Ký Sự Kiện Đại Chiến Song Hùng
Tên nhóm:VôSong
Máy chủ:Kim Long Sơn
Tên nhân vật 1:Kyo - Cấp độ:80 - Môn phái:Thanh Thành
Tên nhân vật 2:Henry- Cấp độ:80 - Môn phái:Nga My
Số điện thoại nhân vật đội trưởng (3 số cuối):116
Tổng level đội:160
Ngày đăng ký:18/11/2021
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
18-11-2021, 23:03
Bài viết: #8
RE: Đăng Ký Sự Kiện Đại Chiến Song Hùng
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Đại Chiến Song Hùng”
                                  
Tên nhóm:Phong Trần
Máy chủ:Kim Long Sơn
Tên nhân vật 1:.ZzzĐạoPhongzzZ - Cấp độ:80 - Môn phái:Thanh Thành
Tên nhân vật 2:MeIody - Cấp độ:80 - Môn phái:Tiên Cầm
Số điện thoại nhân vật đội trưởng (3 số cuối):665
Tổng level đội:160
Ngày đăng ký:18/11/2021
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
19-11-2021, 15:46
Bài viết: #9
RE: Đăng Ký Sự Kiện Đại Chiến Song Hùng
Tên nhóm: Saint
Máy chủ: Thiên Hàn Sơn
Tên nhân vật 1: Oden - Cấp độ: 95 - Môn phái: Nga My
Tên nhân vật 2:JackA - Cấp độ: 95 - Môn phái: Thanh Thành
 Số điện thoại nhân vật đội trưởng (3 số cuối): 939
Tổng level đội: 190
Ngày đăng ký: 19/11/2021
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
19-11-2021, 21:46
Bài viết: #10
RE: Đăng Ký Sự Kiện Đại Chiến Song Hùng
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Đại Chiến Song Hùng
Tên nhóm:S&QMáy chủ:Kim Long Sơn
Tên nhân vật 1:Shanks - Cấp độ:80 - Môn phái:Thanh Thành
Tên nhân vật 2:Quất - Cấp độ:80 - Môn phái:Tiên Cầm
Số điện thoại nhân vật đội trưởng (3 số cuối):999
Tổng level đội:160
Ngày đăng ký:19/11/2021

 

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng  trả lời 


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)