Đăng  trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đăng ký sự kiện Trang Sức Diệu Kỳ (ĐHS)
15-05-2020, 14:42
Bài viết: #1
3 Đăng ký sự kiện Trang Sức Diệu Kỳ (ĐHS)
Thời gian:
Từ 10h ngày 16/05 đến 10h ngày 16/06/2020

Nội Dung:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, 05 Đạo Hữu đầu tiên sở hữu được Bông Tai và Ngọc Bội cao cấp Huyết Kim đạt cấp độ 60 tại Đại Hùng Sơn.

Quy định sự kiện:
- Sau khi sở hữu được Bông Tai và Ngọc Bội cao cấp Huyết Kim đạt cấp độ 60, quý đạo hữu vui lòng đăng ký ngay, theo mẫu bên dưới tại topic này để tham gia sự kiện:

Tên nhân vật:......................................................
Máy Chủ:...........................Cấp độ:......................
Thời gian đổi vật phẩm Bông Tai:...........................
Thời gian đổi vật phẩm Ngọc Bội:...........................
(Kèm hình ảnh nhân vật đang sở hữu 2 vật phẩm trên)

Xem chi tiết sự kiện Tại Đây
Xem hướng dẫn up hình Tại Đây

Đố ai định nghĩa được chữ điên.
Rất khó cho nên ... biết chết liền
Đang đi trên đường la 1 tiếng
Mọi người hốt hoảng chửi là điên تصویر: images/smilies/yahoo/71.gif
 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
11-06-2020, 23:01
Bài viết: #2
RE: Đăng ký sự kiện Trang Sức Diệu Kỳ (ĐHS)
Tên nhân vật:KnLnB
Máy Chủ: Đại Hùng Sơn Cấp độ:71
Thời gian đổi vật phẩm Bông Tai: 2/6
Thời gian đổi vật phẩm Ngọc Bội: 11/6
(Kèm hình ảnh nhân vật đang sở hữu 2 vật phẩm trên)

 

 


File đính kèm Hình
       
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
16-06-2020, 08:56
Bài viết: #3
RE: Đăng ký sự kiện Trang Sức Diệu Kỳ (ĐHS)
'Bell Gold dateline='' Đã viết:  Thời gian:
Từ 10h ngày 16/05 đến 10h ngày 16/06/2020

Nội Dung:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, 05 Đạo Hữu đầu tiên sở hữu được Bông Tai và Ngọc Bội cao cấp Huyết Kim đạt cấp độ 60 tại Đại Hùng Sơn.

Quy định sự kiện:
- Sau khi sở hữu được Bông Tai và Ngọc Bội cao cấp Huyết Kim đạt cấp độ 60, quý đạo hữu vui lòng đăng ký ngay, theo mẫu bên dưới tại topic này để tham gia sự kiện:

Tên nhân vật:............KaKaL0t..........................................
Máy Chủ:...........đại hùng sơn................Cấp độ:..........74............
Thời gian đổi vật phẩm Bông Tai:.......13/6/2020....................
Thời gian đổi vật phẩm Ngọc Bội:............16/6/2020...............
(Kèm hình ảnh nhân vật đang sở hữu 2 vật phẩm trên)

Xem chi tiết sự kiện Tại Đây
Xem hướng dẫn up hình Tại Đây  

 

 

'KaKaL0t dateline='' Đã viết:  
'Bell Gold dateline='' Đã viết:  Thời gian:
Từ 10h ngày 16/05 đến 10h ngày 16/06/2020

Nội Dung:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, 05 Đạo Hữu đầu tiên sở hữu được Bông Tai và Ngọc Bội cao cấp Huyết Kim đạt cấp độ 60 tại Đại Hùng Sơn.

Quy định sự kiện:
- Sau khi sở hữu được Bông Tai và Ngọc Bội cao cấp Huyết Kim đạt cấp độ 60, quý đạo hữu vui lòng đăng ký ngay, theo mẫu bên dưới tại topic này để tham gia sự kiện:

Tên nhân vật:............KaKaL0t..........................................
Máy Chủ:...........đại hùng sơn................Cấp độ:..........74............
Thời gian đổi vật phẩm Bông Tai:.......13/6/2020....................
Thời gian đổi vật phẩm Ngọc Bội:............16/6/2020...............
(Kèm hình ảnh nhân vật đang sở hữu 2 vật phẩm trên)

Xem chi tiết sự kiện Tại Đây
Xem hướng dẫn up hình Tại Đây
  

 

 

  

'Bell Gold dateline='' Đã viết:  Thời gian:
Từ 10h ngày 16/05 đến 10h ngày 16/06/2020

Nội Dung:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, 05 Đạo Hữu đầu tiên sở hữu được Bông Tai và Ngọc Bội cao cấp Huyết Kim đạt cấp độ 60 tại Đại Hùng Sơn.

Quy định sự kiện:
- Sau khi sở hữu được Bông Tai và Ngọc Bội cao cấp Huyết Kim đạt cấp độ 60, quý đạo hữu vui lòng đăng ký ngay, theo mẫu bên dưới tại topic này để tham gia sự kiện:

Tên nhân vật:................................KaKaL0t......................
Máy Chủ:.............đại hùng sơn..............Cấp độ:..........74............
Thời gian đổi vật phẩm Bông Tai:...........13/6/2020................
Thời gian đổi vật phẩm Ngọc Bội:..........16/6/2020.................
(Kèm hình ảnh nhân vật đang sở hữu 2 vật phẩm trên)

Xem chi tiết sự kiện Tại Đây
Xem hướng dẫn up hình Tại Đây

  


File đính kèm Hình
       
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng  trả lời 


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)