Đăng  trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
09-06-2020, 20:14
Bài viết: #1
ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
Thân chào các bạn,
Đây là Topic đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng
Thời gian đăng ký:
Từ 20h00 ngày 09/06 đến 21h00 ngày 15/06/2020
[size=10pt]Những nhân vật tham gia phải có cấp độ theo quy định như sau: 
Hàn Kiếm Sơn từ 75 trở lên
Thiên Long Sơn từ 85 trở lên
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng”
Tên nhóm:................................ - Máy chủ:...........................................
Tên nhân vật nhóm trưởng:......... - Cấp độ:......... - Thứ tự đấu:................
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: .................................
Tên nhân vật thành viên 1:.............- Cấp độ:......... - Thứ tự đấu:..............
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: .................................

p/s Đây là Topic Đăng ký nên các vấn đề không liên quan sẽ bị xóa ngay lập tức.
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
11-06-2020, 22:00
Bài viết: #2
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
(09-06-2020 20:14)'TheRock' Đã viết:  Thân chào các bạn,
Đây là Topic đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng
Thời gian đăng ký:
Từ 20h00 ngày 09/06 đến 21h00 ngày 15/06/2020
[size=10pt]Những nhân vật tham gia phải có cấp độ theo quy định như sau: 
Hàn Kiếm Sơn từ 75 trở lên
Thiên Long Sơn từ 85 trở lên
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng”
Tên nhóm:.......vitaminA......................... - Máy chủ:........hàn kiếm sơn...................................
Tên nhân vật nhóm trưởng:..... - Cấp độ:....... - Thứ tự đấu:..............
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: ......429...........................
Tên nhân vật thành viên 1:...........- Cấp độ:....... - Thứ tự đấu:............
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: ...........096......................

p/s Đây là Topic Đăng ký nên các vấn đề không liên quan sẽ bị xóa ngay lập tức.

  

(09-06-2020 20:14)'TheRock' Đã viết:  Thân chào các bạn,
Đây là Topic đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng
Thời gian đăng ký:
Từ 20h00 ngày 09/06 đến 21h00 ngày 15/06/2020
[size=10pt]Những nhân vật tham gia phải có cấp độ theo quy định như sau: 
Hàn Kiếm Sơn từ 75 trở lên
Thiên Long Sơn từ 85 trở lên
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng”
Tên nhóm:.......vitaminB......................... - Máy chủ:.........hàn KIẾM SƠN..................................
Tên nhân vật nhóm trưởng:...Lord...... - Cấp độ:....94..... - Thứ tự đấu:......1..........
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: .........209........................
Tên nhân vật thành viên 1:....Daryl.........- Cấp độ:......92... - Thứ tự đấu:...2...........
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: ......664...........................

p/s Đây là Topic Đăng ký nên các vấn đề không liên quan sẽ bị xóa ngay lập tức.

  
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
12-06-2020, 09:40
Bài viết: #3
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
Tiêu đề: "Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng"
Tên nhóm: Piccolo - Máy chủ: Thiên Long Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: Piccolo - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 209
Tên nhân vật thành viên 1: Vi0L3t - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 979

------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu đề: "Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng"
Tên nhóm: Richter - Máy chủ: Thiên Long Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: Richter - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 873
Tên nhân vật thành viên 1: HappyPola - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 009

-------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu đề: "Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng"
Tên nhóm: OTA - Máy chủ: Thiên Long Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: OTA - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 873
Tên nhân vật thành viên 1: NgạoTuyết - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 423

------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu đề: "Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng"
Tên nhóm: nhaukobiksay79 - Máy chủ: Thiên Long Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: nhaukobiksay79 - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 868
Tên nhân vật thành viên 1: Alexandre - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 979

------------------------------------------------------------------------------------------
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
12-06-2020, 20:17
Bài viết: #4
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
Tên nhóm: LamLong - Máy chủ: Thiên Long Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: LamLong - Cấp độ: 91 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 138
Tên nhân vật thành viên 1: ThanhNuFC - Cấp độ: 94 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 429
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
15-06-2020, 00:42
Bài viết: #5
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng”
Tên nhóm:....Darkknight............................ - Máy chủ:...Hàn Kiếm Sơn........................................
Tên nhân vật nhóm trưởng:.JohnWick........ - Cấp độ:....93..... - Thứ tự đấu:..1..............
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: ....258.............................
Tên nhân vật thành viên 1:..Helios...........- Cấp độ:...95...... - Thứ tự đấu:..2............
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: ...999..............................
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
15-06-2020, 10:14
Bài viết: #6
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng”
Tên nhóm:BOMBOM - Máy chủ:Hàn Kiếm Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: Bom - Cấp độ: 76 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 963
Tên nhân vật thành viên 1: o0oBôngo0o - Cấp độ: 76 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 963
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
15-06-2020, 15:12
Bài viết: #7
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
Tiêu đề: "Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng"
Tên nhóm: Lót Đường cho vui - Máy chủ: Thiên Long Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: BốĐời - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 166
Tên nhân vật thành viên 1: ThaoNguyen - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 709

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
15-06-2020, 16:58
Bài viết: #8
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng”
Tên nhóm: CHILL - Máy chủ: Hàn Kiếm Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: bỜm - Cấp độ: 91 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 968
Tên nhân vật thành viên 1: Naan - Cấp độ: 92 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 819


 
 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
04-07-2020, 20:14
Bài viết: #9
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
[td][size=11px]RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng Tiêu đề: \\"Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng\\"
Tên nhóm: Tee Máy chủ: Hàn Kiếm sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: Tee- Cấp độ: 94- Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 
Tên nhân vật thành viên 1: Thao- Cấp độ: 93- Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: [/td]
[td]\\\\"[Hình:[td][size=16px]MIN ĐẸP ZAI \\\\"[Hình: 
[size=11px]Sơ Nhập Giang Hồ[/td][td]Bài viết: 7
Thanks Given: 0 
Thanks Received: 0 in 0 posts
Tham Gia: 11-2019 
Danh tiếng: 0[/td]
[/td]
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng  trả lời 


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)