Chủ đề đã đóng 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
09-06-2020, 20:14
Bài viết: #1
ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
Thân chào các bạn,
Đây là Topic đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng
Thời gian đăng ký:
Từ 20h00 ngày 09/06 đến 21h00 ngày 15/06/2020
[size=10pt]Những nhân vật tham gia phải có cấp độ theo quy định như sau: 
Hàn Kiếm Sơn từ 75 trở lên
Thiên Long Sơn từ 85 trở lên
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng”
Tên nhóm:................................ - Máy chủ:...........................................
Tên nhân vật nhóm trưởng:......... - Cấp độ:......... - Thứ tự đấu:................
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: .................................
Tên nhân vật thành viên 1:.............- Cấp độ:......... - Thứ tự đấu:..............
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: .................................

p/s Đây là Topic Đăng ký nên các vấn đề không liên quan sẽ bị xóa ngay lập tức.
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
11-06-2020, 22:00
Bài viết: #2
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
(09-06-2020 20:14)'TheRock' Đã viết:  Thân chào các bạn,
Đây là Topic đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng
Thời gian đăng ký:
Từ 20h00 ngày 09/06 đến 21h00 ngày 15/06/2020
[size=10pt]Những nhân vật tham gia phải có cấp độ theo quy định như sau: 
Hàn Kiếm Sơn từ 75 trở lên
Thiên Long Sơn từ 85 trở lên
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng”
Tên nhóm:.......vitaminA......................... - Máy chủ:........hàn kiếm sơn...................................
Tên nhân vật nhóm trưởng:..... - Cấp độ:....... - Thứ tự đấu:..............
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: ......429...........................
Tên nhân vật thành viên 1:...........- Cấp độ:....... - Thứ tự đấu:............
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: ...........096......................

p/s Đây là Topic Đăng ký nên các vấn đề không liên quan sẽ bị xóa ngay lập tức.

  

(09-06-2020 20:14)'TheRock' Đã viết:  Thân chào các bạn,
Đây là Topic đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng
Thời gian đăng ký:
Từ 20h00 ngày 09/06 đến 21h00 ngày 15/06/2020
[size=10pt]Những nhân vật tham gia phải có cấp độ theo quy định như sau: 
Hàn Kiếm Sơn từ 75 trở lên
Thiên Long Sơn từ 85 trở lên
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng”
Tên nhóm:.......vitaminB......................... - Máy chủ:.........hàn KIẾM SƠN..................................
Tên nhân vật nhóm trưởng:...Lord...... - Cấp độ:....94..... - Thứ tự đấu:......1..........
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: .........209........................
Tên nhân vật thành viên 1:....Daryl.........- Cấp độ:......92... - Thứ tự đấu:...2...........
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: ......664...........................

p/s Đây là Topic Đăng ký nên các vấn đề không liên quan sẽ bị xóa ngay lập tức.

  
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
12-06-2020, 09:40
Bài viết: #3
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
Tiêu đề: "Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng"
Tên nhóm: Piccolo - Máy chủ: Thiên Long Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: Piccolo - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 209
Tên nhân vật thành viên 1: Vi0L3t - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 979

------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu đề: "Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng"
Tên nhóm: Richter - Máy chủ: Thiên Long Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: Richter - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 873
Tên nhân vật thành viên 1: HappyPola - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 009

-------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu đề: "Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng"
Tên nhóm: OTA - Máy chủ: Thiên Long Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: OTA - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 873
Tên nhân vật thành viên 1: NgạoTuyết - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 423

------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu đề: "Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng"
Tên nhóm: nhaukobiksay79 - Máy chủ: Thiên Long Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: nhaukobiksay79 - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 868
Tên nhân vật thành viên 1: Alexandre - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 979

------------------------------------------------------------------------------------------
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
12-06-2020, 20:17
Bài viết: #4
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
Tên nhóm: LamLong - Máy chủ: Thiên Long Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: LamLong - Cấp độ: 91 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 138
Tên nhân vật thành viên 1: ThanhNuFC - Cấp độ: 94 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 429
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
15-06-2020, 00:42
Bài viết: #5
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng”
Tên nhóm:....Darkknight............................ - Máy chủ:...Hàn Kiếm Sơn........................................
Tên nhân vật nhóm trưởng:.JohnWick........ - Cấp độ:....93..... - Thứ tự đấu:..1..............
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: ....258.............................
Tên nhân vật thành viên 1:..Helios...........- Cấp độ:...95...... - Thứ tự đấu:..2............
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: ...999..............................
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
15-06-2020, 10:14
Bài viết: #6
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng”
Tên nhóm:BOMBOM - Máy chủ:Hàn Kiếm Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: Bom - Cấp độ: 76 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 963
Tên nhân vật thành viên 1: o0oBôngo0o - Cấp độ: 76 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 963
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
15-06-2020, 15:12
Bài viết: #7
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
Tiêu đề: "Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng"
Tên nhóm: Lót Đường cho vui - Máy chủ: Thiên Long Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: BốĐời - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 166
Tên nhân vật thành viên 1: ThaoNguyen - Cấp độ: 95 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 709

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
15-06-2020, 16:58
Bài viết: #8
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng”
Tên nhóm: CHILL - Máy chủ: Hàn Kiếm Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: bỜm - Cấp độ: 91 - Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 968
Tên nhân vật thành viên 1: Naan - Cấp độ: 92 - Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 819


 
 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
04-07-2020, 20:14
Bài viết: #9
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
[td]Tên nhóm: Tee Máy chủ: Hàn Kiếm sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: Tee- Cấp độ: 94- Thứ tự đấu: 1
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: 
Tên nhân vật thành viên 1: Thao- Cấp độ: 93- Thứ tự đấu: 2
3 số cuối của Số Điện Thoại Đăng ký của tài khoản: [/td]
[size=11px]RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng Tiêu đề: \\"Đăng ký sự kiện Ngạo Chiến Quần Hùng\\"
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
24-07-2021, 19:40
Bài viết: #10
RE: ĐK Ngạo Chiến Quần Hùng
Đăng ký sự kiện Thiên Hạ Anh Hùng
Tên Nhóm: Jack
Máy chủ: Thiên Hàn Sơn
Tên nhân vật 1: JackA- Cấp độ: 95 - Môn phái: Thanh thành
Tên nhân vật 2: BlackDragon - Cấp độ: 90 - Môn phái: Tiên cầm
Số điện thoại nhân vật đội trưởng: 166
Tổng leve đội: 185
Ngày đăng ký: 24/7/2021
 
 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Chủ đề đã đóng 


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)