Đăng  trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ĐK Thục Sơn Tam Đấu
13-03-2019, 23:28
Bài viết: #11
RE: ĐK Thục Sơn Tam Đấu
Tên nhóm: Thaica  - Máy chủ:Thiên Long Sơn

Tên nhân vật nhóm trưởng: ZZzthaicacazZZ - Cấp độ:90 - Môn phái: Phật Môn

Tên nhân vật thành viên 1: SuperVegeta- Cấp độ: 87 - Môn phái: Nga My

Tên nhân vật thành viên 2: Voroshilove- Cấp độ: 86- Môn phái: Tiên Cầm

 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
13-03-2019, 23:37
Bài viết: #12
RE: ĐK Thục Sơn Tam Đấu
Tên nhóm: Đông Tà  - Máy chủ:Thiên Long Sơn

Tên nhân vật nhóm trưởng: HoangLaoTa - Cấp độ:90 - Môn phái: Thanh Thành

Tên nhân vật thành viên 1: KiềuNữ+ - Cấp độ: 87 - Môn phái: Bách Hoa

Tên nhân vật thành viên 2: o0oÐộco0o- Cấp độ: 90- Môn phái: Tiên Cầm
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
13-03-2019, 23:41
Bài viết: #13
RE: ĐK Thục Sơn Tam Đấu
Tên nhóm: S  - Máy chủ:Thiên Long Sơn

Tên nhân vật nhóm trưởng: ThuongNhoHoaiThu - Cấp độ:90 - Môn phái: Nga My

Tên nhân vật thành viên 1: Ken - Cấp độ: 90 - Môn phái: Tiên Cầm

Tên nhân vật thành viên 2: shushi - Cấp độ: 90- Môn phái: Bách Hoa
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
13-03-2019, 23:59
Bài viết: #14
RE: ĐK Thục Sơn Tam Đấu
[Hình: 16.gif] RE: ĐK Thục Sơn Tam Đấu
Tên nhóm: Hổ Núi  - Máy chủ:Thiên Long Sơn

Tên nhân vật nhóm trưởng:PhongNguyen - Cấp độ:84 - Môn phái: Tiên Cầm

Tên nhân vật thành viên 1:BENMWG - Cấp độ: 81 - Môn phái: Thanh Thành

Tên nhân vật thành viên 2: DJSona - Cấp độ:83- Môn phái: Bách Hoa
[Hình: 16.gif] RE: ĐK Thục Sơn Tam Đấu
Tên nhóm: Hổ Biển  - Máy chủ:Thiên Long Sơn

Tên nhân vật nhóm trưởng:BUP - Cấp độ:81 - Môn phái: Bách Hoa

Tên nhân vật thành viên 1:ChíTôn - Cấp độ: 83 - Môn phái: Thanh Thành

Tên nhân vật thành viên 2: phuongLuxi- Cấp độ:81- Môn phái: Tiên Cầm

[Hình: 16.gif] RE: ĐK Thục Sơn Tam Đấu
Tên nhóm: Hổ Đói  - Máy chủ:Thiên Long Sơn

Tên nhân vật nhóm trưởng:NgũCa - Cấp độ:85 - Môn phái: Nga My

Tên nhân vật thành viên 1:AGTT - Cấp độ:81 - Môn phái: Thanh Thành

Tên nhân vật thành viên 2:ChimXinh - Cấp độ: 85 - Môn phái: Tiên Cầm


[Hình: 16.gif] RE: ĐK Thục Sơn Tam Đấu
Tên nhóm: Hổ No  - Máy chủ:Thiên Long Sơn

Tên nhân vật nhóm trưởng:TieuNu - Cấp độ:85 - Môn phái: Bách Hoa

Tên nhân vật thành viên 1:KRocKet - Cấp độ: 85 - Môn phái: Tiên Cầm

Tên nhân vật thành viên 2: SUBLE- Cấp độ:83- Môn phái: Phật Môn
[Hình: 16.gif] RE: ĐK Thục Sơn Tam Đấu
Tên nhóm: Thánh Lô  - Máy chủ:Thiên Long Sơn

Tên nhân vật nhóm trưởng:Piccolo - Cấp độ:90 - Môn phái: Thanh Thành

Tên nhân vật thành viên 1:dongnam - Cấp độ: 90 - Môn phái: Tiên Cầm

Tên nhân vật thành viên 2: Vi0L3t- Cấp độ:90- Môn phái: Nga My

 

[Hình: 16.gif] RE: ĐK Thục Sơn Tam Đấu
Tên nhóm: Lô Thánh  - Máy chủ:Thiên Long Sơn

Tên nhân vật nhóm trưởng:NgạoTuyết - Cấp độ:90 - Môn phái: Tiên Cầm

Tên nhân vật thành viên 1:ThanhNuFC - Cấp độ: 90 - Môn phái: Bách Hoa

Tên nhân vật thành viên 2: LÃOLONG- Cấp độ:90- Môn phái: Nga My
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng  trả lời 


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)