Đăng trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
 • 0 Votes - 0 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ngưu Lang Chức Nữ
13-08-2018, 20:54
Bài viết: #1
Ngưu Lang Chức Nữ
 Thân chào Quý Đạo hữu,
 

Xa xa kìa sao Ngưu, sáng sáng Ngân Hà nữ.
Nhỏ nhỏ tay trắng ngần, rì rào khung cửi gỗ.
Trọn ngày không thành lời, khóc nghẹn lệ như mưa.
Ngân Hà xanh lại nông, ngăn trở xa thế hử ?
Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời 

Hằng năm Ngưu Lang Chức Nữ chỉ được hội ngộ nhau 1 lần trên Cầu Ô Thước. Chuyện Tình Cầu Ô Thước là một chuỗi gồm các nhiệm vụ yêu cầu Quý đạo hữu hoàn thành để giúp đỡ vị thần chăn trâu tội nghiệp này. Mỗi nhiệm vụ là một lời chúc an bình từ Thánh Điện gửi đến toàn thể Tam Giới. 
 

[Hình: 201808130257401pVvH.jpg]

Thời Gian: 
 
Từ 8h00 ngày 14/08 đến 6h00 ngày 21/08/2018
Nội Dung: 
 
1. Chuỗi Nhiệm Vụ NPC Đại Hiệp Ngưu Lang
 
2. Chuỗi Nhiệm Vụ NPC Chức Nữ 
 
3. Chuỗi Nhiệm Vụ Kiến Quốc Công
 
Lưu ý chung:
 
- Các nhiệm vụ sẽ chỉ hiển thị khi nhân vật có đúng cấp độ yêu cầu.
- Một số nhiệm vụ sẽ biến mất khi nhân vật của đạo hữu có cấp độ vượt quá cấp độ yêu cầu.
Rất nhiều thử thách mới đang chờ đón chư vị Đạo Hữu. Qua đó sức mạnh của đạo hữu sẽ ngày càng tăng lên vượt ngoài mức giới hạn trước đây thật không thể tin được.

Chuỗi Nhiệm Vụ NPC Đại Hiệp Ngưu Lang
 
NPC nhận nhiệm vụ: Đại Hiệp Ngưu Lang
- Tọa độ: Thiên Hóa Thôn (159 537), Thành Đô (273 -491), Nguyệt Long Thôn (1457 1346), Hắc Cốc (157 -2077)
 

[Hình: 201708280341261po4I.jpg] [Hình: 201708280330561OOoU.jpg] 

Bao gồm các nhiệm vụ: 
 

[Hình: 201708280331061wxg6.jpg]


Nhiệm Vụ Giúp Ngưu Lang Tìm Đàn Trâu

 
- Nhiệm vụ sẽ hiển thị khi nhân vật có đúng cấp độ yêu cầu.
 
Yêu cầu nhiệm vụ: Đạo hữu phải thu thập đủ vật phẩm Linh Ngưu 
 

[Hình: 201708280341091zhy6.jpg]

Vật phẩm Linh Ngưu và Cây Vải Gấm: đạo hữu sẽ ngẫu nhiên nhặt được khi đánh quái dã ngoại và các Boss lớn cấm địa.
 
Phần thưởng nhiệm vụ: Ngoài điểm kinh nghiệm và linh lực tương ứng, đạo hữu sẽ được nhận thêm
 

[Hình: 201708280346421dGUb.jpg]

Nhiệm Vụ Cây Tiêu Thất Lạc (Cấm địa): 
 

[Hình: 201708280408371C6Os.jpg]

Yêu cầu cấp độ: Nhân vật có cấp độ từ 55 trở lên
 
- Đạo hữu phải thu thập được vật phẩm Tử Vân Hoa Tiêu. 
 
Tử Vân Hoa Tiêu: nhận được khi tiêu diệt các BOSS Truy Hồn Thái Tuế, BOSS Hỏa Phiên Phúc  BOSS Quách Văn Phốc
 
Phần ThưởngBảo Hộp Linh Ngưu (4) và Bảo Hộp Linh Ngưu (5)
 

[Hình: 201708280412121ULuu.jpg] [Hình: 201708280412121jtS0.jpg]

Vật phẩm Bảo Hộp Linh Ngưu mở ra ngẫu nhiên sẽ nhận được các vật phẩm sau: 
 
Bảo Hộp Linh Ngưu (1)Tinh Linh Khẩu Lương, Tiểu Quang Bảo Thạch, Tiểu Hoành Bảo Thạch, Ngọc Lục Bảo Thạch, Thiên Thanh Bảo Thạch
 
Bảo Hộp Linh Ngưu (2)Tinh Linh Khẩu Lương, Tiểu Quang Bảo Thạch, Tiểu Hoành Bảo Thạch, Ngọc Lục Bảo Thạch, Thiên Thanh Bảo Thạch, Gậy biến thân Đại Hiệp Ngưu Lang, Gậy biến thân Nữ Hiệp Ngưu Nương
 
Bảo Hộp Linh Ngưu (3)Tinh Linh Khẩu Lương, Trung Quang Bảo Thạch, Trung Hoành Bảo Thạch, Thiên Thanh Bảo Thạch, Gậy biến thân Đại Hiệp Ngưu Lang, Gậy biến thân Nữ Hiệp Ngưu Nương, Tiểu Phúc Bao (Đã khóa định), Bối Bao (Đã khóa định)
 
Bảo Hộp Linh Ngưu (4)Tinh Linh Khẩu Lương, Trung Quang Bảo Thạch, Trung Hoành Bảo Thạch, Ngưu Lang Biến Thân Bổng (khóa định), Chức Nữ Biến Thân Bổng (khóa định), Tiểu Phúc Bao (Đã khóa định), Bối Bao (Đã khóa định), Kim Thái Thái Tinh (Đã khóa định), Thiên Ngưu Giới Chỉ (7 ngày), Thiên Ngưu Hộ Phù (7 ngày), Ngưu Lang Lệnh
 
Bảo Hộp Linh Ngưu (5): Tinh Linh Khẩu Lương, Đại Quang Bảo Thạch, Đại Hoành Bảo Thạch, Ngưu Lang Biến Thân Bổng (khóa định), Chức Nữ Biến Thân Bổng (khóa định), Tiểu Phúc Bao (Đã khóa định), Bối Bao (Đã khóa định), Thất Tinh Thái Tinh (khóa định), Thiên Ngưu Giới Chỉ (7 ngày), Thiên Ngưu Hộ Phù (7 ngày), Ngưu Lang Lệnh
 

[Hình: 201708280404491njND.jpg] [Hình: 201708280404501af2h.jpg]

Thiên Ngưu Giới Chỉ (7 ngày) vàThiên Ngưu Hộ Phù (7 ngày) (không khóa)
Lưu ý:- Thiên Ngưu Giới Chỉ (7 ngày) vàThiên Ngưu Hộ Phù (7 ngày) vui lòng KHÔNG bỏ vào Thương Khố Bang. Nếu vật phẩm hết hạn sẽ không lấy ra được.

Chuỗi Nhiệm Vụ NPC Nữ Hiệp Chức Nữ
 
NPC nhận nhiệm vụ: Nữ Hiệp Chức Nữ
 
- Tọa độ: Thành Đô (126 -388)
 

[Hình: 2017082804223016voF.jpg] [Hình: 2017082804223119xJX.jpg]

Bao gồm các nhiệm vụ: 
 

[Hình: 201708280555211Mzl6.jpg]

- Nhiệm vụ sẽ hiển thị khi nhân vật có đúng cấp độ yêu cầu.
 
Yêu cầu nhiệm vụ: Đạo hữu phải thu thập đủ các vật phẩm 
 

[Hình: 2017082805591518is9.jpg]
Vật phẩm Linh Ngưu và Cây Vải Gấm: đạo hữu sẽ ngẫu nhiên nhặt được khi đánh quái dã ngoại và các Boss lớn cấm địa.
 
Phần thưởng nhiệm vụ: Ngoài điểm kinh nghiệm và linh lực tương ứng, đạo hữu sẽ được nhận thêm
 

 [Hình: 2017082806104719bB6.jpg]


 [Hình: 201708280637301TOGz.jpg]

Vật phẩm Bảo Hộp Chức Nữ mở ra ngẫu nhiên sẽ nhận được các vật phẩm sau: 
 
Bảo Hộp Chức Nữ (1)Tinh Linh Khẩu Lương, Tiểu Quang Bảo Thạch, Tiểu Hoành Bảo Thạch, Tiểu Phúc Bao (Đã khóa định), Bối Bao (Đã khóa định), Cường Hiệu Linh Bảo Thần Phù (Đã khóa định), Cường Hiệu Mộc Công Thần Phù (Đã khóa định), Gậy biến thân Đại Hiệp Ngưu Lang, Gậy biến thân Nữ Hiệp Ngưu Nương
 
Bảo Hộp Chức Nữ (2)Tinh Linh Khẩu Lương, Trung Quang Bảo Thạch, Trung Hoành Bảo Thạch, Tiểu Phúc Bao (Đã khóa định), Bối Bao (Đã khóa định), Cường Hiệu Linh Bảo Thần Phù (Đã khóa định), Cường Hiệu Mộc Công Thần Phù (Đã khóa định), Gậy biến thân Đại Hiệp Ngưu Lang, Gậy biến thân Nữ Hiệp Ngưu Nương, Kim Thái Thái Tinh (Đã khóa định), Chức Nữ Lệnh
 
Bảo Hộp Chức Nữ (3)Tinh Linh Khẩu Lương, Đại Quang Bảo Thạch, Đại Hoành Bảo Thạch, Tiểu Phúc Bao (Đã khóa định), Bối Bao (Đã khóa định), Cường Hiệu Linh Bảo Thần Phù (Đã khóa định), Cường Hiệu Mộc Công Thần Phù (Đã khóa định), Ngưu Lang Biến Thân Bổng (khóa định), Chức Nữ Biến Thân Bổng (khóa định), Thất Tinh Thái Tinh (khóa định), Thiên Ngưu Giới Chỉ (7 ngày), Thiên Ngưu Hộ Phù (7 ngày), Chức Nữ Lệnh
 

[Hình: 201708280404491njND.jpg] [Hình: 201708280404501af2h.jpg]

Thiên Ngưu Giới Chỉ (7 ngày) vàThiên Ngưu Hộ Phù (7 ngày) (không khóa)

[Hình: 201708280636201LBJ4.jpg] [Hình: 201708280636201n1vO.jpg]

Thất Tinh Thái Tinh (khóa định) và Kim Thái Thái Tinh (Đã khóa định)
Lưu ý:
 
- Thiên Ngưu Giới Chỉ (7 ngày) vàThiên Ngưu Hộ Phù (7 ngày) vui lòng KHÔNG bỏ vào Thương Khố Bang. Nếu vật phẩm hết hạn sẽ không lấy ra được.
 

Chuỗi Nhiệm Vụ NPC Kiến Quốc Công
 
NPC nhận nhiệm vụ: Kiến Quốc Công
 
- Tọa độ: Thành Đô (228 -529)
 


[font=tahoma,arial,helvetica,sans-serif][Hình: 201708280643491G5GH.jpg]
 [Hình: 201708280643491vqiK.jpg]


 Bảo Trì Tu Bổ Cây Cầu Gỗ
 
Cấp độ yêu cầu: Nhân vật có cấp độ từ 30 đến 74. Nhiệm vụ sẽ hiển thị khi nhân vật có đúng cấp độ yêu cầu.
 
Số lần nhận nhiệm vụ: 3 lần / ngày
 
Yêu cầu nhiệm vụ: Thu thập đầy đủ số lượng các vật phẩm sau.
 

[Hình: 201708280653451Sn4j.jpg]

- Phần thưởng: 
 

[Hình: 201708280655241Rklf.jpg]

Bảo Trì Tu Bổ Cây Cầu Đá
 
- Cấp độ yêu cầu: Nhân vật có cấp độ từ 75 trở lên. Nhiệm vụ sẽ hiển thị khi nhân vật có đúng cấp độ yêu cầu.
 
Số lần nhận nhiệm vụ: 1 lần / ngày
 
Yêu cầu nhiệm vụ: Thu thập đầy đủ số lượng các vật phẩm sau.
 
[Hình: 201708280658161SSoM.jpg]
Phần thưởng: 
 

[Hình: 2017082806593711uTv.jpg]

Tín Vật Ngưu Lang và Chức Nữ
 
Yêu cầu nhiệm vụ: Đạo hữu phải thu thập đủ các vật phẩm Ngưu Lanh Lệnh và Chức Nữ Lệnh
 

[Hình: 2017082806461310r2E.jpg]

Phần thưởng nhiệm vụ:
 

[Hình: 201708280647041eX5C.jpg]


[Hình: 201708280648221O40v.jpg]


[Hình: 201708280650501Y8i3.gif]

 Kỵ thú VIP Cửu Đỉnh Man Ngưu hiệu ứng +10
Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

 
 • [Hình: 201608030753271ZxH7.png] Facebook
 • hotro@livevn.com
 • ĐT: (08) 66.80.90.60 - 0901 306 283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)
Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!
[Hình: 2016080406381213viY.png]
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Add Thank You Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng trả lời 


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)